Företag

alt Leif Hermansson startade företaget 1985. Leif har en mångårig erfarenhet som musikant och kapellmästare för Leif Hermansons orkester, där han fortfarande är aktiv, och håller sig ajour med branschen. Under många år har Leif också spelat med Mats Paulson och andra artister.

Leif har också varit musikförmedlare och förmedlingschef.Allt har givit en erfarenhet och ett kontaktnät, som utgör grunden för dagens verksamhet.
Leif är också aktiv styrelsemedlem i SVIMP, Svensk Impressarieförening.
Leif har tillsammans med Lars Heaster Gävle och Kent Backlund Umeå arrangerat 30 st Vemdalsforum . 

Leif har nu lagt ner managementverksamheten för alla band utom Leif Hermansons.
Bokningarna är nu igång för  2016. Det kanske kan finnas någon kompletteringsdag bokningsbar för 2015.

Leif sköter också bokningar åt bl a Gröna Lund Stockholm.

 

orkestrar